Manager zorginkoop

Het invullen van de rol van manager zorginkoop voor geboortezorg en mondzorg bij een grote landelijk zorgverzekeraar.

Vanuit deze functie was ik verantwoordelijk voor de vertaling van de missie en visie naar inkoopbeleid voor deze zorgsoorten. Het team dat ik aanstuurde bestond uit zorginkopers, informatie-analisten, relatiemanagers, contractbeheerders en adviserend geneeskundigen. Deze functie is door mij ingevuld vanuit een loondienstverband, vóór de start van Aimwee Advies.

Periode: 2007 – jul 2009

management