Innovatie geboortezorg

Mijn opdrachtgever was een organisatie die innovaties binnen de geboortezorg opzet. Bij deze opdracht heb ik de processen gestroomlijnd die betrekking hadden op het sluiten van contracten met zorgverzekeraars.

Het doel was om de innovatieve geboortezorgprojecten van de opdrachtgever bekostigd te krijgen door zoveel mogelijk contracten met de financiers te sluiten en te zoeken naar een win-win voor beide partijen. Naast de procesoptimalisatie zijn er veel contacten gelegd met alle zorgverzekeraars om een volledige contracterings- of dekkingsgraad te bereiken. In vervolg op het contracteringsproces is het proces van declareren aangepakt een verder geoptimaliseerd.

Periode: dec 2009 – jun 2012

Jeugdhulp1op1