Management echocentrum

Voor een eerstelijns zorgaanbieder gaf ik integraal leiding aan een tweetal centra voor prenatale screening.

De werkzaamheden hadden betrekking op het coachen van de co√∂rdinatoren, afstemming met de betrokken verloskundige praktijken en gynaecologen over de organisatie van de zorg. 

Periode: jan 2010 – jun 2012

verloskunde