Projectmanagement GGZ

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Het representatiemodel verviel voor de inkoop van zorg bij GGZ instellingen binnen de ZvW waardoor deze door verzekeraars zelfstandig moet worden ingekocht. Naast deze ‘systeemwijziging’ vond ook een forse wijziging plaats in de bekostigingssystematiek.