Manager zorginkoop

Voor een zorginkooporganisatie in een transitiefase vervulde ik op interim basis de rol van manager zorginkoop voor een nieuw inkoopteam voor eerstelijnszorg.

Met dit team werkte ik een nieuwe inkoopvisie uit naar inkoopbeleid en tijdige contractering ten behoeve van contractjaar 2014. De werkzaamheden betroffen: het aansturen van een team van inkopers en beleidsmedewerkers en het organiseren van de jaarlijkse cyclus van zorginkoop. Daarbij betrof de opdracht ook om het inkoopbeleid beter afgestemd te krijgen op de partijen waarvoor er werd ingekocht. Omdat de klanten van deze zorginkooporganisatie een verschillende achtergrond of visie hadden, lag hier een uitdaging.

Periode: mrt – dec 2013

Photo by Hyttalo Souza on Unsplash