Platform voor de zorg

Voor een zorginstelling onderzocht ik de mogelijkheden om een door hen ontwikkelde innovatieve tool op te schalen naar andere zorgdomeinen.

Deze tool zorgt voor een match tussen individuele zorgvrager en individuele zorgverlener. Bij dit onderzoek is gekeken naar welke (sub)sectoren zich lenen voor de inzet van een dergelijke matchtool, welke condities daarvoor van belang zijn. Er zijn interviews afgenomen bij gemeenten, zorgaanbieders en bij zorgverzekaars. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar aanpalende sectoren die met een dergelijke matchtool werken en wat daarbij de succes- en faalfactoren waren.

Periode: feb 2014 – nov 2014

Matchtool