E-Health

De opdrachtgever, een IT-bedrijf, wilde een advies over hoe om te gaan met de belemmeringen bij de implementatie van E-health in de de praktijk.

Deze leverancier van E-health applicaties adviseerde ik op het gebied van bekostiging van deze zorgondersteunende innovaties. Daarbij deed ik onderzoek naar de mogelijkheden binnen de regelgeving om deze initiatieven te kunnen bekostigen. Verder heb ik onderzoek gedaan naar de incentives bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars om deze innovaties op grotere schaal te kunnen implementeren. Hierbij is een grote zorgaanbieder betrokken alsook een aantal grote zorgverzekeraars. Het betrof een onderzoek en advies binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Periode: okt 2014 – sep 2015

e-health