Integrale geboortezorg

Voor een multidisciplinaire samenwerking en twee zorgverzekeraars in de regio leidde ik een complex innovatief project waarbij werd toegewerkt naar een 'systeemwijziging' in de geboortezorg.

Dit hield in dat de scherpe scheiding tussen eerste en tweedelijns verloskunde zou verdwijnen en alle disciplines meer samenwerken om de zorg rondom de zwangere kwalitatief beter en klantgerichter te maken. Hiervoor werden zorgpaden gemaakt, afspraken gemaakt over een nieuwe rolverdeling tussen gynaecoloog, verloskundige en kraamverzorgende. Ook werden zwangeren actief betrokken om input te krijgen van hun wensen en verbetersuggesties.

Periode: apr 2015 – dec 2015

Photo by Alex Hockett on Unsplash