Implementatie Office365

Voor een grote kraamzorgaanbieder vervulde ik de rol van projectleider bij de implementatie van een nieuwe medewerkers website als onderdeel van een reorganisatie.

Een belangrijk onderdeel van deze reorganisatie had betrekking op het vergroten van het zelforganiserend vermogen van de kraamverzorgenden gefaciliteerd door een intranet (Office365). Hierdoor was de aansturing vanuit de teamleiderslaag niet meer nodig. Dit vroeg om een cultuuromslag binnen de hele organisatie. Medewerkers moesten worden getraind en daarnaast dienden een aantal zaken anders georganiseerd te worden. 

Periode: sep 2015 – aug 2016

Photo by NordWood Themes on Unsplash