Zorginkoper

Voor een regionale zorgverzekeraar vervul ik op interim-basis de functie van zorginkoper uit voor de zorgdossiers verloskunde, kraamzorg en integrale geboortezorg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *