Matchplatform Jeugd en Wmo

Binnen deze opdracht heb ik een platform opgezet waarbij waarbij jongeren zelf, online hun hulpverlener kunnen kiezen.

Voor een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid Nederland voerde ik, samen met een innovatieteam van professionals en jongeren een verkenning uit naar de mogelijkheden voor inzet van een webapplicatie waarbij er een match plaatsvindt tussen de individuele jongere die hulp nodig heeft en een individuele begeleider. Samen met een IT-aanbieder heb ik dit matchplatform kunnen realiseren in de vorm van een website, genaamd Jeugdhulp1op1 en een app. Dit concept is gerealiseerd voor zowel de jeugdhulpverlening alsook voor ambulante hulp aan volwassenen in de regio Brabant.

Periode: jul 2015 – okt 2019

Jeugdhulp1op1