Inkoper geboortezorg

Tijdens de inkoopronde t.b.v. contractjaar 2022 vervulde ik op interim-basis de functie van zorginkoper.

Vanwege de afwezigheid van de vaste zorginkoper in de voorbereidingsfase van de contractering vervulde ik tijdelijk de functie van zorginkoper voor een regionale zorgverzekeraar. Samen met een tweetal beleidsmedewerkers organiseerde ik de inkoop voor de zorgdossiers: verloskunde, kraamzorg, en integrale geboortezorg.

Periode: jul 2021 – nov 2021

zorginkoop