Persoonsgebonden budget Wmo

Voor een G4-gemeente heb ik een knelpuntenanalyse gemaakt, grote issues opgelost en advies gegeven over hoe het pgb-dossier binnen de organisatie te borgen.

De opdracht vanuit deze grote gemeente was om knelpunten in kaart te brengen op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Wmo. Na afronding van dit onderzoek heb ik de issues die er speelden aangepakt. Dit betrof onder meer het formuleren en afstemmen van nieuw pgb beleid alsmede het optimaliseren van de klantreis. Daarbij speelde op de achtergrond dat het stelsel van het sociaal domein binnen deze gemeente in een transitie zat. Het pgb moest ook daarbinnen een plaats krijgen. De opdracht is afgerond met een organisatieadvies m.b.t. de borging van de beleidsfunctie  voor het pgb-dossier.  

Deze opdracht vroeg om de inzet van projectmanagement vaardigheden alsmede om de inzet van beleidsmatige en procesmatige kennis en expertise.

Periode: jan 2000 – dec 2022

Foto door Marus Aurelius via Pexels