Manager Zorginkoop

Voor een kleine, regionale zorgverzekeraar vervulde ik op interim-basis de functie van manager zorginkoop. Daarbij projectleiding voor een kleine reorganisatie binnen zorginkoop.

Bij deze opdracht vervulde ik de functie van afdelingsmanager voor de zorginkoop. De inkoopdossiers die binnen mijn team vielen waren: GGZ, paramedische zorg, geboortezorg, hulpmiddelen, ambulancezorg en mondzorg. Naast de dagelijkse leiding over het inkoopteam had ik ook de opdracht om een nieuw team van inkoopcoördinatoren neer te zetten. Deze functie kreeg een andere positionering binnen zorginkoop en vroeg om een heldere afbakening van de taken van alle functionarissen op de afdeling.

Periode: mei 2022 – feb 2023

pexels-pixabay-416405