Project-opdrachten

Transitie Zorginkoop

Deze opdracht betrof de inrichting van het inkoopproces bij één van de partijen binnen een complexe samenwerking van verzekeraars.

Lees meer »

Zorgplansystematiek

Voor een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar zorgplansystematiek en het cyclisch werken.

Lees meer »

E-Health

De opdrachtgever, een IT-bedrijf, wilde een advies over hoe om te gaan met de belemmeringen bij de implementatie van E-health in de de praktijk.

Lees meer »

Parkinson ketenzorg

Voor een Parkinson ketenprogramma adviseerde ik rondom de bekostiging en de opzet van een aantal instrumenten die gebruikt konden worden in een pilot voor een integraal zorgaanbod.

Lees meer »

Platform voor de zorg

Voor een zorginstelling onderzocht ik de mogelijkheden om een door hen ontwikkelde innovatieve tool op te schalen naar andere zorgdomeinen.

Lees meer »

Diagnostische instelling

De opdrachtgever was een eerstelijns diagnostisch centrum dat haar dienstverlening wilde uitbreiden. Vanwege de investering in de reeds bestaande infrastructuur was dit een logische keuze.

Lees meer »

Vernieuwing GGZ

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Er waren grote wijzigingen in de bekostiging van de GGZ op komst waardoor dit om projectmanagement vroeg.

Lees meer »

Aanbesteding AWBZ

Mijn opdrachtgevers was een kleinschalige thuiszorgorganisatie, actief in de palliatieve thuiszorg. Deze organisatie adviseerde en begeleidde ik bij de aanbesteding van de AWBZ.

Lees meer »

Innovatie geboortezorg

Mijn opdrachtgever was een organisatie die innovaties binnen de geboortezorg opzet. Bij deze opdracht heb ik de processen gestroomlijnd die betrekking hadden op het sluiten van contracten met zorgverzekeraars.

Lees meer »

Visie geboortecentra

De opdrachtgever was een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen.

Lees meer »

Strategisch advies kraamzorg

Bij deze grote kraamzorgaanbieder stelde ik een aantal toekomstscenario’s voor die waren gebaseerd op kennis van en interviews met verschillende keyplayers binnen de zorg.

Lees meer »

Beleidsadvies zorginkoop

Als beleidsadviseur was ik verantwoordelijk voor beleidsinhoudelijke kant van de zorginkoop van geboortezorg, paramedische hulp en huisartsenzorg.

Lees meer »