Portfolio

Projectmanager Pgb

Onderzoek, advies en projectmanagement met betrekking tot beleid en uitvoering van de regeling voor  het Persoonsgebonden budget binnen de Wmo bij een G4-gemeente.

Zorginkoper

Voor een regionale zorgverzekeraar vervul ik op interim-basis de functie van zorginkoper uit voor de zorgdossiers verloskunde, kraamzorg, integrale geboortezorg en medische hulpmiddelen.

Adviseur domotica en thuiszorg

Verantwoordelijk voor advies over deelname aan zorginkooptrajecten uitgezet door zorgverzekeraars t.b.v. bekostiging van geboden palliatieve thuiszorg en inzet van domotica bij woonzorg-projecten.

Innovatie projectmanagement matchplatform

Voor een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid Nederland voerde ik, samen met een innovatieteam van professionals en jongeren een verkenningsonderzoek uit naar de mogelijkheden voor inzet van een webapplicatie waarbij er een match plaatsvindt tussen de individuele jongere die hulp nodig heeft en een individuele begeleider.

Transitie Zorginkoop

In 2017 en 2018 was ik als projectmanager betrokken bij een transitie van een samenwerkingsverband van een 3-tal zorgverzekeraars. Ik was verantwoordelijk voor het inrichten van het inkoopproces t.b.v. deze drie partijen en het naadloos laten aansluiten van de inkoop op het proces van contractbeheer.

Advies zorgplannen

Voor een grote zorgaanbieder in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar de zorgplansystematiek, het cyclisch werken en de ondersteunende faciliteiten. Op basis van dit onderzoek stelde ik aanbevelingen en een plan van aanpak op. Het betrof een opdracht in de sector gehandicaptenzorg/GGZ.