Portfolio

Implementatie manager Office365

Voor een grote kraamzorgaanbieder vervulde ik de rol van projectleider bij de implementatie van een nieuwe medewerkers website (Office 365) als onderdeel van een reorganisatie.

Advies e-Health

Voor een leverancier van e-Health applicaties adviseerde ik op het gebied van bekostiging van deze zorgondersteunende innovaties. Daarbij onderzocht ik de mogelijkheden binnen de regelgeving en de incentives bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars om deze innovaties op grotere schaal te kunnen implementeren.

Advies Parkinson ketenprogramma

Voor een Parkinson ketenprogramma adviseerde ik rondom de bekostigingsvraagstukken en de opzet van een aantal instrumenten die gebruikt konden worden in een pilot voor een integraal zorgaanbod.

Adviseur matchtool

Voor een zorginstelling onderzocht ik de mogelijkheden om een door hen ontwikkelde innovatieve tool op te schalen naar andere zorgdomeinen. Deze tool matcht individuele zorgvrager en individuele zorgverlener met elkaar.

Projectmanagement integrale geboortezorg

Voor een multidisciplinair samenwerkingsverband en twee zorgverzekeraars in de regio leidde ik een complex innovatief project waarbij werd toegewerkt naar een ‘systeemwijziging’ in de geboortezorg. Dit hield in dat de scherpe scheiding tussen eerste en tweedelijns verloskunde verdwijnt en alle disciplines meer samenwerken om de zorg rondom de zwangere kwalitatief beter en klantgerichter te maken.

Advies diagnostische instelling

Mijn opdrachtgever is een eerstelijns diagnostisch centrum dat haar dienstverlening wil uitbreiden. Ik adviseerde bij de keuze voor de meest geschikte instellingsvorm, stelde het businessplan op en droeg zorg voor de overeenkomsten met zorgverzekeraars.