Portfolio

Manager zorginkoop

Voor een zorginkooporganisatie in een transitiefase vervulde ik op interim basis de rol van manager zorginkoop voor een nieuw inkoopteam voor eerstelijnszorg. Met dit team werkte ik een nieuwe inkoopvisie uit naar inkoopbeleid en tijdige contractering ten behoeve van contractjaar 2014.

Kwartiermaker pilots integrale zorg

Voor de beroepsorganisatie van verloskundigen droeg ik zorg voor een 4-tal pilot regio’s die gingen experimenteren met zorgpaden, integrale zorg en integrale bekostiging. Mijn rol was te zorgen dat elke pilot een gedragen projectplan kreeg en zo snel mogelijk kon starten met het experiment dat zou bijdragen aan inzicht in de effecten van integrale geboortezorg.

Procesbegeleiding

Voor een multidisciplinaire werkgroep geboortezorg in Deventer vervulde ik de rol van technisch voorzitter en procesbegeleider. In de werkgroep waren vertegenwoordigd: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, een ziekenhuis en de regionale zorgverzekeraar. De werkgroep stond voor de opdracht om een gezamenlijk regionaal zorgprogramma voor zwangeren te ontwerpen en implementeren.

Projectmanagement GGZ

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Het representatiemodel verviel voor de inkoop van zorg bij GGZ instellingen binnen de ZvW waardoor deze door verzekeraars zelfstandig moet worden ingekocht. Naast deze ‘systeemwijziging’ vond ook een forse wijziging plaats in de bekostigingssystematiek.

Zorginkoop GGZ

Voor een zorginkooporganisatie organiseerde ik de inkoop van eerstelijns psychologische zorg, tweedelijns vrijgevestigde GGZ-zorgverleners en tweedelijns GGZ instellingen. Daarbij hoorde het opstellen van het inkoopbeleid, inkoopspecificaties, afstemming met de zorgverzekeraars en het organiseren van de logistiek rondom het contracteringsproces.

Advies aanbesteding AWBZ

Ik was werkzaam voor een kleinschalige thuiszorgorganisatie die vooral actief was in de palliatieve thuiszorg. Deze organisatie adviseerde en begeleidde ik bij de aanbesteding van de AWBZ, zodat zij in aanmerking kwam voor een AWBZ overeenkomst met het zorgkantoor.