Portfolio

Advies en projectmanagement innovatieve geboortezorg

Het stroomlijnen van de processen rondom het contracteren van de zorg met verzekeraars. Het doel was om de innovatieve geboortezorgprojecten van de opdrachtgever bekostigd te krijgen door zoveel mogelijk contracten met de financiers te sluiten en te zoeken naar een win-win voor beide partijen. In vervolg op het contracteringsproces is het proces van declareren door

Interim management echocentra

Voor een eerstelijns zorgaanbieder gaf ik integraal leiding aan een tweetal centra voor prenatale screening in Amstelveen en Heemskerk. De werkzaamheden hadden betrekking op het coachen van de coƶrdinatoren, afstemming met de betrokken verloskundige praktijken en gynaecologen over de organisatie van de zorg.

Visie ontwikkeling geboortecentra

De opdrachtgever is een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen. Dit heb ik uitgevoerd in nauwe samenwerking met een werkgroep en met een aantal leden van de brancheorganisatie. Daarnaast zijn een aantal financieringsscenario’s door mij uitgewerkt.

Strategisch advies kraamzorg

Bij deze grote kraamzorgaanbieder stelde ik een aantal toekomstscenario’s voor die waren gebaseerd op basis van interviews met verschillende keyplayers binnen de zorg en op kennis over de ontwikkelingen die de geboortezorg de komende jaren te wachten staan.

Zorginkoop verloskunde

De opdrachtgever, een zorginkooporganisatie, was voornemens voor het eerst verloskunde in te kopen. Mijn werkzaamheden bestonden uit het organiseren en inhoudelijk vormgeven van het zorginkoopbeleid verloskunde en prenatale screening. Vervolgens voerde ik de zorginkoop uit.

Projectmanagement nieuwe zorglocatie

Het project richtte zich op het gebruiksklaar maken van een nieuwe zorglocatie. Hierbij diende rekening gehouden te worden met de gebruikers en logistiek rondom de patiƫntenzorg. Zaken als inrichting, afbouw en infrastructuur, verhuizing, afspraken over af te nemen diensten van het ziekenhuis waar de nieuwe locatie onderdeel van ging vormen, werden door mij geregeld.