Advies zorgplannen

Posted

Voor een grote zorgaanbieder in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar de zorgplansystematiek, het cyclisch werken en de ondersteunende faciliteiten. Op basis van dit onderzoek stelde ik aanbevelingen en een plan van aanpak op. Het betrof een opdracht in de sector gehandicaptenzorg/GGZ.

Advies e-Health

Posted

Voor een leverancier van e-Health applicaties adviseerde ik op het gebied van bekostiging van deze zorgondersteunende innovaties. Daarbij onderzocht ik de mogelijkheden binnen de regelgeving en de incentives bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars om deze innovaties op grotere schaal te kunnen implementeren.

Advies aanbesteding AWBZ

Posted

Ik was werkzaam voor een kleinschalige thuiszorgorganisatie die vooral actief was in de palliatieve thuiszorg. Deze organisatie adviseerde en begeleidde ik bij de aanbesteding van de AWBZ, zodat zij in aanmerking kwam voor een AWBZ overeenkomst met het zorgkantoor.

Visie ontwikkeling geboortecentra

Posted

De opdrachtgever is een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen. Dit heb ik uitgevoerd in nauwe samenwerking met een werkgroep en met een aantal leden van de brancheorganisatie. Daarnaast zijn een aantal financieringsscenario’s door mij uitgewerkt.

Strategisch advies kraamzorg

Posted

Bij deze grote kraamzorgaanbieder stelde ik een aantal toekomstscenario’s voor die waren gebaseerd op basis van interviews met verschillende keyplayers binnen de zorg en op kennis over de ontwikkelingen die de geboortezorg de komende jaren te wachten staan.

Onderzoek en advies hartrevalidatie

Posted

Opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek op het gebied van samenwerkingsverbanden en projecten binnen de eerstelijnszorg voor hartrevalidatie met als doel een strategische heroriƫntatie. Het onderzoek werd opgevolgd door advies en aanbevelingen over mogelijke samenwerkingsvormen met de eerstelijn.