Advies domotica en thuiszorg

Verkenning en advisering voor een thuiszorgorganisatie t.b.v. bekostiging van domotica voor een efficiëntere inzet van personeel.

Transitie Zorginkoop

Deze opdracht betrof de inrichting van het inkoopproces bij één van de partijen binnen een complexe samenwerking van verzekeraars.

Zorgplansystematiek

Voor een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar zorgplansystematiek en het cyclisch werken.

E-Health

De opdrachtgever, een IT-bedrijf, wilde een advies over hoe om te gaan met de belemmeringen bij de implementatie van E-health in de de praktijk.

Parkinson ketenzorg

Voor een Parkinson ketenprogramma adviseerde ik rondom de bekostiging en de opzet van een aantal instrumenten die gebruikt konden worden in een pilot voor een integraal zorgaanbod.

Diagnostische instelling

De opdrachtgever was een eerstelijns diagnostisch centrum dat haar dienstverlening wilde uitbreiden. Vanwege de investering in de reeds bestaande infrastructuur was dit een logische keuze.

Aanbesteding AWBZ

Mijn opdrachtgevers was een kleinschalige thuiszorgorganisatie, actief in de palliatieve thuiszorg. Deze organisatie adviseerde en begeleidde ik bij de aanbesteding van de AWBZ.

Visie geboortecentra

De opdrachtgever was een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen.

Strategisch advies kraamzorg

Bij deze grote kraamzorgaanbieder stelde ik een aantal toekomstscenario’s voor die waren gebaseerd op kennis van en interviews met verschillende keyplayers binnen de zorg.

Strategisch advies hartrevalidatie

Het opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek op het gebied van samenwerkingsverbanden en projecten binnen de eerstelijnszorg voor hartrevalidatie met als doel een strategische heroriëntatie. Het onderzoek werd opgevolgd door advies en aanbevelingen over mogelijke samenwerkingsvormen met de eerstelijn.

Beleidsadvies zorginkoop

Als beleidsadviseur was ik verantwoordelijk voor beleidsinhoudelijke kant van de zorginkoop van geboortezorg, paramedische hulp en huisartsenzorg.