Advies e-Health

Posted

Voor een leverancier van e-Health applicaties adviseerde ik op het gebied van bekostiging van deze zorgondersteunende innovaties. Daarbij onderzocht ik de mogelijkheden binnen de regelgeving en de incentives bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars om deze innovaties op grotere schaal te kunnen implementeren.

Projectmanagement GGZ

Posted

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Het representatiemodel verviel voor de inkoop van zorg bij GGZ instellingen binnen de ZvW waardoor deze door verzekeraars zelfstandig moet worden ingekocht. Naast deze ‘systeemwijziging’ vond ook een forse wijziging plaats in de bekostigingssystematiek.

Zorginkoop GGZ

Posted

Voor een zorginkooporganisatie organiseerde ik de inkoop van eerstelijns psychologische zorg, tweedelijns vrijgevestigde GGZ-zorgverleners en tweedelijns GGZ instellingen. Daarbij hoorde het opstellen van het inkoopbeleid, inkoopspecificaties, afstemming met de zorgverzekeraars en het organiseren van de logistiek rondom het contracteringsproces.