Beleidsadvies zorginkoop

Als beleidsadviseur was ik verantwoordelijk voor beleidsinhoudelijke kant van de zorginkoop van geboortezorg, paramedische hulp en huisartsenzorg.

Deze functie heb ik uitgevoerd in loondienstverband bij een zorgverzekeraar, voor de start van Aimwee Advies.

Periode: 2000 – 2006

Photo by Jesper Aggergaard on Unsplash