Zorginkoop via veiling

Mijn opdracht was om een inkoopoplossing te bedenken waarbij klantgerichtheid en doelmatige inkoop beter werden geborgd.

Met de introductie van een veilinginstrument ontstond transparantie in de markt en prikkels om de klant beter te gaan bedienen in de kraamzorgmarkt. Zorginkoop via een zorgveiling was een innovatie in de zorg. Het project is door mij uitgevoerd in loondienstverband bij een zorgverzekeraar, nog voor de start van Aimwee Advies.

Periode: 2004 – 2007

zorgveiling