Procesbegeleiding

Voor een multidisciplinaire werkgroep geboortezorg in Deventer vervulde ik de rol van technisch voorzitter en procesbegeleider. In de werkgroep waren vertegenwoordigd: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, een ziekenhuis en de regionale zorgverzekeraar. De werkgroep stond voor de opdracht om een gezamenlijk regionaal zorgprogramma voor zwangeren te ontwerpen en implementeren.