Kwartiermaker integrale geboortezorg

Voor de landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen droeg ik zorg voor een 4-tal pilot regio's die gingen experimenteren met zorgpaden, integrale zorg en integrale bekostiging.

Mijn rol was te zorgen dat elke pilot een gedragen projectplan kreeg en zo snel mogelijk kon starten met het experiment dat zou bijdragen aan inzicht in de effecten van integrale geboortezorg. De werkzaamheden hadden betrekking op het werven van ge├»nteresseerde partijen en regio’s die deel wilden nemen aan een pilot. Daarbij stelde ik per pilot een projectplan op dat door alle betrokken partijen werd gedragen. Partijen die werden betrokken waren: eerstelijns verloskundigen, ziekenhuizen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties. Ook betrok ik zorgverzekeraars bij de pilots om de bekostiging van deze pilots mogelijk te maken.

Periode: jan – dec 2013

Geboortezorg