Diagnostische instelling

De opdrachtgever was een eerstelijns diagnostisch centrum dat haar dienstverlening wilde uitbreiden. Vanwege de investering in de reeds bestaande infrastructuur was dit een logische keuze.

Ten behoeve van deze opdracht heb ik in kaart gebracht hoe dit centrum is georganiseerd, wat hun positie is binnen het veld van verwijzers in hun werkgebied, de omvang van hun dienstverlening, hun concurrentie en welke toegevoegde waarde dit centrum heeft. Verder is onderzocht wat het besparingspotentieel zou zijn aan zorgkosten (voor zorgverzekeraars) wanneer dit centrum hun diensten zou uitbreiden ter substitutie van duurdere tweedelijns zorg. Tot slot zijn contacten gelegd met de marktleider van zorgverzekeraars waar deze opdrachtgever mee te maken had.

Periode: mrt – sep 2014

echo