Inkoper hulpmiddelen & geboortezorg

Dit betrof een interimfunctie voor de zorginkoopronde 2021 van een regionale zorgverzekeraar.

Vanwege het ontbreken van voldoende inkoopcapaciteit heb ik als zorginkoper gefunctioneerd. Deze opdracht had betrekking op de hele inkoopronde vanaf het opstellen van het inkoopbeleid voor betreffende zorgsoorten. Vervolgens diende het inkoopbeleid te worden vertaald naar inkoopspecificaties en contractvoorwaarden. Tenslotte moest de organisatie en logistiek met betrekking tot het daadwerkelijk contracteren worden geregeld.

Periode: mei 2019 – feb 2020

Geboortezorg