Procesmanager zorginkoop

Voor een kleine, regionale zorgverzekeraar voerde ik op projectbasis deze opdracht uit waarbij het ging om procesherziening en optimalisatie.

Een aantal processen die betrekking hebben op de zorginkoop dienden te worden herzien danwel opnieuw te worden ontworpen. In nauwe afstemming met de interne stakeholders heb ik deze processen aangepast en opgezet, werkafspraken gemaakt en bijbehorend instrumentarium gereed gemaakt zoals procesflows, -beschrijvingen, werkinstructies, etc.

Periode: feb 2023 – jul 2023

Process