Vernieuwing GGZ

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Er waren grote wijzigingen in de bekostiging van de GGZ op komst waardoor dit om projectmanagement vroeg.

Bij deze opdracht heb ik in kaart gebracht wat wijzigingen in de wet- en regelgeving precies inhielden en heb ik het proces begeleid om deze wijzigingen door te vertalen naar het inkoopbeleid en inkoopproces van mijn opdrachtgever. Het betrof majeure wijzigingen binnen de GGZ-sector: het vervallen van het representatiemodel èn de introductie van de basis GGZ.

Periode: jan – mei 2013

GGZ zorginkoop